Stichting Alfabeter

De stichting Alfabeter bestaat sinds 29-09-1999 en is gevestigd in Eindhoven.

Het doel van de stichting is om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke participatie van laaggeletterde volwassenen.
Dit gebeurt voornamelijk door het ontwikkelen en uitgeven van multimediale leermaterialen, waarmee laaggeletterde volwassenen zelfstandig hun vaardigheden kunnen verbeteren
Deze programma's zijn laagdrempelig, makkelijk te bedienen en op maat gemaakt voor de doelgroep.
Naast het ontwikkelen van materialen geeft de stichting adviezen aan overheden en organisaties in binnen- en buitenland.
Zo zijn er o.a. contacten met alfabetiseringsprojecten op Curaçao en Bonaire en zijn er adviesprojecten uitgevoerd voor o.a. het ministerie van Justitie.

De samenstelling van het bestuur is momenteel als volgt:
voorzitter dhr. Ruud van de Vorstenbosch,
secretaris dhr. Pieter de Graaf,
penningmeester dhr. Henk Molenschot.

Samenwerking wordt gezocht met organisaties in Nederland
waarvan de doelen in het verlengde liggen van de stichting, zoals
ROC's, stichting ABC, Stichting Lezen en Schrijven, enz.